Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin
NIP: 851-020-80-05

Biuro: (91) 444 20 12, (91) 444 21 51

——————————————————————————–

Dyrektor

mgr Elżbieta Zarzycka
tel. (91) 444 20 11
e-mail: ezarzycka@wneiz.pl

Redakcja

mgr Elżbieta Blicharska – redaktor prowadzący
tel. (91) 444 20 04
e-mail: redakcja_wnus@wneiz.pl

mgr Joanna Grzybowska – redaktor
tel. (91) 444 21 52
e-mail: j.grzybowska@wneiz.pl

dr Anna Ciciak – korektor
tel. (91) 444 20 05
e-mail: anna.ciciak@wneiz.pl

mgr Paulina Kaczyńska-Domagalska – korektor
tel. (91) 444 20 05
e-mail: p.domagalska@wneiz.pl

mgr Joanna Dubois-Mosora – grafik
tel. (91) 444 20 10
e-mail: wnauk19@wneiz.pl

Wiesława Mazurkiewicz – redaktor techniczny
tel. (91) 444 20 10
e-mail: w.mazurkiewicz@wneiz.pl
 

Michał Dykas – koordynator ds. publikacji elektronicznych
tel. (91) 444 20 07
e-mail: michal.dykas@usz.edu.pl

Sprzedaż publikacji i Marketing

Dariusz Stawiński – specjalista ds. marketingu i sprzedaży
tel. (91) 444 20 06
e-mail: 
dariusz.stawinski@univ.szczecin.pl

Marketing i Promocja

mgr Magdalena Szarmach – specjalista ds. marketingu i sprzedaży
tel. (91) 444 20 09
e-mail: 
wydawnictwo@univ.szczecin.pl

Administracja i Finanse

mgr Anna Brzezicka – specjalista
tel. (91) 444 20 14
e-mail: 
anna.brzezicka@univ.szczecin.pl

mgr Katarzyna Lądyczkowska – samodzielny referent
tel. (91) 444 21 51
e-mail: 
katarzyna.ladyczkowska@univ.szczecin.pl

Elżbieta Wieśniak – samodzielny referent
tel. (91) 444 20 12
e-mail: biurown@wneiz.pl

mgr Kinga Fokt – samodzielny referent
tel. (91) 444 20 14
e-mail: 
kinga.fokt@univ.szczecin.pl