• 16 STY 19

    Prezentacja książki

    Zapraszamy na prezentację książki Ludwiga Wilhelma Brüggemanna Opis miasta Szczecina w przekładzie i opracowaniu dr hab. Agnieszki Gut, prof. US. Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Borysowska.