Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin
NIP: 851-020-80-05
Biuro:
tel. (91) 444 20 12, (91) 444 21 51
————————————————————————
Managing director
mgr Elżbieta Zarzycka
tel. (91) 444 20 11
e-mail: elzbieta.zarzycka@usz.edu.pl

Editorial department
mgr Elżbieta Blicharska – editor-in-chief
tel. (91) 444 20 04
e-mail: elzbieta.blicharska@usz.edu.pl
mgr Joanna Sygit – editor
e-mail: joanna.sygit@usz.edu.pl
dr Anna Ciciak – editor
tel. (91) 444 21 52
e-mail: anna.ciciak@usz.edu.pl
mgr Paulina Kaczyńska-Domagalska – proofreader
tel. (91) 444 20 05
e-mail: paulina.kaczynska-domagalska@usz.edu.pl
mgr Ewelina Piotrowska – proofreader
tel. (91) 444 20 05
e-mail: ewelina.piotrowska@usz.edu.pl
mgr Joanna Dubois-Mosora – graphic designer
tel. (91) 444 20 10
e-mail: joanna.dubois-mosora@usz.edu.pl
Wiesława Mazurkiewicz – DTP operator
tel. (91) 444 20 10
e-mail: wieslawa.mazurkiewicz@usz.edu.pl
mgr Wojciech Konopka – administrative of digital publishing
tel. (91) 444 20 07
e-mail: wojciech.konopka@usz.edu.pl

Sales and marketing
Dariusz Stawiński – sales and marketing specialist
tel. (91) 444 20 06
e-mail: dariusz.stawinski@usz.edu.pl
Marketing i Promocja
mgr Magdalena Szarmach – sales and marketing specialist
tel. (91) 444 20 09
e-mail: wydawnictwo@usz.edu.pl

Administration and Finance
mgr Anna Brzezicka – specialist
tel. (91) 444 20 12
e-mail: anna.brzezicka@usz.edu.pl
mgr Katarzyna Lądyczkowska – specialist
tel. (91) 444 21 51
e-mail: katarzyna.ladyczkowska@usz.edu.pl
e-mail: biurown@wneiz.pl
mgr Kinga Fokt – referent
tel. (91) 444 20 14
e-mail: kinga.fokt@univ.szczecin.pl