Książki można zamawiać:

  • listownie na adres:
    Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
    ul. Adama Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
  • za pośrednictwem księgarni internetowej:
    wydawnictwo.univ.szczecin.pl
  • bezpośrednio w siedzibie Wydawnictwa w godz. 8.00–14.30

Zamówienia telefoniczne realizowane są wyłącznie za zaliczeniem pocztowym. Podanie telefonu grzecznościowego ułatwi nam skontaktowanie się z Państwem w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zamówienia.

Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki i pobrania (wg aktualnego cennika Poczty Polskiej).

Artykuł 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe nabywcy zostały wprowadzone do bazy danych Wydawnictwa US. Administratorem danych jest Wydawnictwo US. Baza została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.