INSTYTUCJE

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Adama Mickiewicza 16;

70-384 Szczecin

(wejście od ul. Tarczyńskiego)

tel. centr. (91) 444 10 00, faks (91) 444 23 62, e-mail: info@bg.univ.szczecin.pl

http://bg.univ.szczecin.pl/

 

Biblioteka Główna stale prezentuje informacje o publikacjach WNUS.

Wraz z Wydawnictwem organizuje spotkania autorskie i promocje książek.

 

BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

Biblioteka Ekonomiczna US, ul. Mickiewicza 66; 71-101 Szczecin

tel. (91) 444 20 58, faks (91) 444 20 63, e-mail: bibl_ek@uoo.univ.szczecin.pl

http://szafir.univ.szczecin.pl/be/index.html

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/ekonomia

Biblioteka Filologii Polskiej i Słowiańskiej, al. Piastów 41; 71-065 Szczecin

tel. (91) 444 26 48

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/filologia

Biblioteka Instytutu Kultury Fizycznej, al. Piastów 40 B; 71-065 Szczecin

tel. (91) 444 28 88 w. 246

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/ikf

Biblioteka Języków Obcych, al. Piastów 40 B; 71-065 Szczecin

tel. (91) 444 28 88 w. 250, 381

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/jezyki

Biblioteka Nauk Społecznych, al. Wawrzyniaka 15; 70-392 Szczecin

tel. (91) 423 05 33

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/spoleczne

Biblioteka Pedagogiki i Psychologii, ul. Ogińskiego 16/17; 71-431 Szczecin

tel. (91) 422 32 81 w. 53

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/pedagogika

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizycznego, ul. Wielkopolska 15; 70-451 Szczecin, tel. (91) 444 12 09

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/matfiz

Biblioteka Wydziału Nauk Przyrodniczych, ul. Wąska 13; 71-415 Szczecin

tel. (91) 444 15 23

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/przyrodnicze

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17a; 70-240 Szczecin

tel. (91) 444 28 16, e-mail: oin@mec.univ.szczecin.pl

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/prawo

Biblioteka Zarządzania i Historii, ul. Cukrowa 8; 71-004 Szczecin

tel. (91) 444 32 20 do 22, e-mail: bzih@wzieu.univ.szczecin.pl

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/zarzadzanie

 

BIBLIOTEKI SZCZECIŃSKIE

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16; 70-205 Szczecin

tel. centrala: (91) 48 19 100, tel. sekretariat: (91) 48 19 110

faks (91) 48 19 115, e-mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl

http://www.ksiaznica.szczecin.pl/

BIBLIOTEKI INNYCH UCZELNI WYŻSZYCH W SZCZECINIE    

Biblioteka Główna Akademii Morskiej, ul. Henryka Pobożnego 11; 70-507 Szczecin, tel.: (91) 48 09 704, faks: (91) 44 80 291, e-mail: bg@wsm.szczecin.pl

http://bg.wsm.szczecin.pl/

Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin, tel. (91) 48 00 841, faks/tel. (91) 48 00 833, e-mail: bgpam@pam.szczecin.pl

http://sci.pam.szczecin.pl/~bgpam/

Biblioteka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, ul. Żołnierska 53 budynek A, III p., 71-210 Szczecin, tel. (91) 814 94 38

http://www.zpsb.szczecin.pl/szkola/biblioteka/biblio.html