Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin
e-mail: wydawnictwo@usz.edu.pl
Biuro:
tel. (91) 444 20 12, (91) 444 21 51
e-mail: biurown@usz.edu.pl

Dyrektor
mgr Elżbieta Zarzycka
tel. (91) 444 20 11
e-mail: elzbieta.zarzycka@usz.edu.pl

Redakcja
mgr Elżbieta Blicharska – redaktor prowadzący
tel. (91) 444 20 04
e-mail: elzbieta.blicharska@usz.edu.pl
dr Anna Ciciak – redaktor
tel. (91) 444 21 52
e-mail: anna.ciciak@usz.edu.pl
mgr Joanna Sygit – redaktor
e-mail: joanna.sygit@usz.edu.pl

mgr Paulina Iwan – korektor
tel. (91) 444 20 05
e-mail: paulina.iwan@usz.edu.pl
mgr Paulina Kaczyńska-Domagalska – korektor
tel. (91) 444 20 05
e-mail: paulina.kaczynska-domagalska@usz.edu.pl
mgr Ewelina Piotrowska – korektor
tel. (91) 444 20 05
e-mail: ewelina.piotrowska@usz.edu.pl
mgr Karolina Janiak – redaktor techniczny
tel. (91) 444 20 10
e-mail: karolina.janiak@usz.edu.pl
Wiesława Mazurkiewicz – redaktor techniczny
tel. (91) 444 20 10
e-mail: wieslawa.mazurkiewicz@usz.edu.pl
mgr Iga Bańkowska  – operator składu komputerowego
tel. (91) 444 20 10
e-mail: iga.bankowska@usz.edu.pl

mgr Wojciech Konopka – specjalista ds. publikacji elektronicznych
tel. (91) 444 20 14
e-mail: wojciech.konopka@usz.edu.pl

Sprzedaż publikacji i marketing
Dariusz Stawiński – specjalista ds. marketingu i sprzedaży
tel. (91) 444 20 06
e-mail: dariusz.stawinski@usz.edu.pl
Marketing i Promocja
mgr Magdalena Szarmach – specjalista ds. marketingu i sprzedaży
tel. (91) 444 20 09
e-mail: magdalena.szarmach@usz.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@usz.edu.pl

Administracja i finanse
mgr Anna Brzezicka – starszy specjalista
tel. (91) 444 20 12
e-mail: anna.brzezicka@usz.edu.pl
mgr Katarzyna Lądyczkowska – starszy specjalista
tel. (91) 444 21 51
e-mail: katarzyna.ladyczkowska@usz.edu.pl