Od 2016 roku redakcje zmieniają style cytowania w swoich czasopismach. W załączniku instrukcje dla autorów publikujących w CZASOPISMACH.

Załączniki:

  1. Styl APA-WNUS
  2. Styl Chicago-WNUS

Zasady przygotowania tekstu