dr Barbara Braid

dr hab. Anna Cedro, prof. US

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

dr hab. Rafał Klóska

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US

dr Jarosław Nadobnik

ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US

prof. dr hab. Renata Ziemińska

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US

prof. dr hab. Andrzej Skrendo – przewodniczący Rady Wydawniczej

mgr Elżbieta Zarzycka – dyrektor Wydawnictwa Naukowego