Polityka wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego dotycząca czasopism

Umowa wydawnicza

Po pozytywnym zaakceptowaniu artykułu przez redakcje, Wydawnictwo podpisuje z autorem umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielenia sublicencji CC–BY–SA, co oznacza, że utwór może być wykorzystywany przez innych naukowców, pod warunkiem umieszczenia informacji o autorze publikacji oraz rozpowszechnienia na tej samej licencji, co oryginał.
Więcej informacji na temat licencji CC-BY-SA
Tekst umowy autorskiej

Archiwizacja artykułów

Wydawnictwo pozwala autorom archiwizować swoje artykuły w wersji preprint, postprint oraz ostatecznej wersji w formacie pdf.
Wersja ostateczna pdf jest także dostępna bez okresu karencji w Open Accessie na platformie wnus.edu.pl.

Etyka wydawnicza

W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów redakcje naukowe są zobowiązane do przestrzegania zasad etycznych oraz stosowania procedur zalecanych przez Comittee on Publication Ethics (COPE).
Procedury postępowania zalecane przez COPE dotyczą sposobu postępowania w przypadkach: podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację; podejrzenia o plagiat; podejrzenia o sfabrykowanie danych; zmian na liście autorów; podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe; gdy recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów w zgłoszonym manuskrypcie; gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów w opublikowanym artykule; gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem, a także gdy podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora.
Procedury postępowania według COPE