ROK 2022

27 maja 2022 r. podczas drugiego dnia Targów Książki w Warszawie i równolegle trwających Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA Jury wręczyło nagrody i wyróżnienia w Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2022, do którego 39 wydawców zgłosiło 118 publikacji.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymało wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ACADEMIA 2022 dla publikacji akademickiej
w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za publikację „Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej” Barbary Patlewicz i Ryszarda Tomczyka.

Więcej informacji o wynikach konkursu na stronie:

https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/nagrody-academia/

 

ROK 2021

10 września 2021 r. podczas Warszawskich Targów Książki i równolegle trwających Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021 Jury wręczyło nagrody i wyróżnienia w Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021, do którego 45 wydawców zgłosiło 130 publikacji.

W konkursie o Nagrodę ACADEMIA 2021 przyznano sześć wyróżnień specjalnych za opracowanie edytorskie. Jedno z nich otrzymało Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego za opracowanie edytorskie za publikację „Kronika, to jest historyja świata”.

Więcej informacji o wynikach konkursu:

https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/przyznano-nagrody-academia/

 

ROK 2020

Kapituła VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej wyróżniła m.in. monografię Fuada Jomma „Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w SYRII”.
Więcej informacji o wynikach konkursu:
https://wnpid.amu.edu.pl/wiadomosci/dla-pracownika/komunikat-z-posiedzenia-kapituly-ogolnopolskiego-konkursu-im.-czeslawa-mojsiewicza-2019-r.

ROK 2019

22 października 2019 r. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w konkursie Książka Historyczna Roku o nagrodę im. Oskara Haleckiego.
Wyróżnienie otrzymała książka wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Zygmunt Lasocki. Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej pod red. Andrzeja Aksamitowskiego i Henryka Walczaka.
Więcej informacji o wynikach konkursu:
https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/83046,Decyzja-organizatorow-konkursu-Ksiazka-Historyczna-Roku-o-nagrode-im-Oskara-Hale.html

W XIII Konkursie na Prace Naukowe zorganizowanym przez Komitet Nauk Organizacji
i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kategorii monografie jednoautorskie wyróżnienie otrzymała Anna Pluta za pracę Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu.
Więcej informacji o wynikach konkursu:
http://www.knoiz.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Wyniki_XIII_konkursu.pdf

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku na swoim posiedzeniu 16 maja 2019 r. w Warszawie dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji.
W kategorii publikacji naukowych Kapituła Konkursu zdecydowała o odstąpieniu od przyznania nagrody głównej. Przyznano jedno wyróżnienie: dla książki Karola Kuczery pt. Wirtualizacja organizacji wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Więcej na: http://rn.pti.org.pl/index.php/8-news/81-ikr2019

ROK 2018

Podczas tegorocznych ogólnopolskich 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbywają się równolegle z Warszawskimi Targami Książki (17–20 maja 2018 r.), Wydawnictwo otrzymało specjalne wyróżnienie za formę edytorską w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018. Nagrodę przyznano za opracowanie edytorskie drugiego tomu „Atlasu historycznego Pomorza Zachodniego”.

23 marca  2018 r. podczas 22. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej Wydawnictwo otrzymało prestiżowe wyróżnienie za formę edytorską w kategorii o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w 2018 roku za publikację Demografia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku, tom II autorstwa Dariusza K. Chojeckiego, Andrzeja Gizy i Edwarda Włodarczyka.

ROK 2017

W dniach 24–26 marca 2017 r. odbyły się 21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej. Prestiżowe wyróżnienie za formę edytorską w kategorii o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w 2017 roku otrzymała książka „Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei” pod red. Jerzego Madejskiego.

Kolejne wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką w roku 2017 otrzymała publikacja „Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku” autorstwa Małgorzaty Gwiazdowskiej.

ROK 2016

W dniach 19–22 maja 2016 r. odbyły się 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA towarzyszące 7. Warszawskim Targom Książki, największej pod względem liczby wystawców imprezie targowej w Polsce. Drugiego dnia targów odbyło się uroczyste spotkanie wydawców akademickich i naukowych połączone z ogłoszeniem wyników konkursu ACADEMIA 2016. Prestiżowe wyróżnienie rektorskie w kategorii NAGRODA REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka „Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura” pod red. Agaty Zawiszewskiej i Arlety Galant.

27 października 2016 r. – Nagroda Główna Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie za publikację „Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann – Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009” w opracowaniu Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury i tłumaczeniu Marka Zybury.

W listopadzie 2016 r. odbyły się 20. POZNAŃSKIE DNI KSIĄŻKI nie tylko naukowej. Pierwszego dnia targów odbyło się uroczyste spotkanie wydawców akademickich i naukowych połączone z ogłoszeniem wyników trzech konkursów:
1) na Najlepszą Książkę Akademicką,
2) o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. księdza Edwarda Pudełki,
3) na Najlepszą Książkę Popularnonaukową.
Prestiżowe wyróżnienie za wysoki poziom edytorski w kategorii dla najlepszej książki popularnonaukowej w 2016 roku otrzymała książka Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann – Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009  w przekładzie Marka Zybury, opracowaniu i przedmowie Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury.

W 2015 roku publikacja „Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych” autorstwa dr Beaty Bugajskiej i dr Celiny Timoszyk-Tomczak została nagrodzona przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepszą książkę psychologiczną Nagrodą Teofrasta.

W 2013 r.  książka „Stare panny” wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji Pomorze autorstwa dr hab. Agnieszki Chlebowskiej została nagrodzona w pierwszej edycji Nagrody Naukowej im. Gerarda Labudy.

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010