Wydawnictwo Naukowe zostało powołane 1 stycznia 1989 r. jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydawnictwo jest usytuowane w pionie organizacyjnym Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, sprawującego nadzór nad działalnością wydawniczą uczelni. Organami wydawnictwa są: Rada Wydawnicza i Redaktor Naczelny/Dyrektor Wydawnictwa US. Organem kolegialnym spełniającym funkcję programującą i opiniodawczą jest Senacka Komisja ds. Wydawnictw. Zespół wydawnictwa składa się z pracowników o wieloletnim stażu, dbających o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

Wydawnictwo publikuje i rozpowszechnia prace naukowe (monografie, prace habilitacyjne), podręczniki akademickie, skrypty, czasopisma, materiały konferencyjne informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

Dysertacje habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz prace naukowe o charakterze monograficznym są wydawane w serii „Rozprawy i Studia”, natomiast referaty i materiały konferencyjne w serii „Materiały * Konferencje”.

Aktualnie ukazują się czasopisma:

 • Acta Biologica
 • Acta Iuris Stetinensis
 • Acta Politica Polonica
 • Analiza i Egzystencja
 • Autobiografia
 • Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
 • Colloquia Germanica Stetinensia
 • Colloquia Theologica Ottoniana
 • Europa Regionum
 • Folia Oeconomica Stetinensia
 • Nowa Krytyka
 • Problemy Transportu i Logistyki
 • Przegląd Zachodniopomorski
 • Przeszłość Demograficzna Polski
 • Rocznik Komparatystyczny
 • Studia Administracyjne
 • Studia Językoznawcze
 • Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
 • Studia Maritima

Wydawnictwo Naukowe stale bierze udział w sympozjach, zjazdach, konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, prezentując swój dorobek edytorski. W latach ubiegłych uczestniczyło m.in. w: I Forum Samorządowym organizowanym przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki  Usług US przy ul. Cukrowej, VII Polskim Zjeździe Filozoficznym odbywającym się na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej, Dniach Otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego, Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa, Festiwalu Nauki, Sympozjum pt. „Zachodniopomorskie w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku”, a także w Targach Edukacji organizowanych przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie, w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, w Konferencji „Kanon i Obrzeża” w Klubie 13 Muz z okazji 10-lecia pisma „Pogranicze”, w II Zachodniopomorskim Kongresie Nauki „60-letni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej”, w I Zachodniopomorskim Kongresie Edukacyjnym „Edukacja – Tradycje, Rzeczywistość, Przyszłość”, w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty”, w IV Międzynarodowej Konferencji Polonijnej „Europa polskich ojczyzn” i w Prezentacjach Uczelni i Szkół Policealnych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Akademos” w Szczecinie.

W 2012 roku Wydawnictwo znalazło się w prestiżowej grupie wydawnictw uhonorowanych w Poznaniu podczas gali finałowej XVII edycji konkursu „Na najlepszą książkę akademicką”, zdobywając Wyróżnienie Specjalne za opracowanie edytorskie publikacji „Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku” t. 1 pod redakcją naukową profesorów Dariusza Chojeckiego, Edwarda Włodarczyka oraz kartograficzną Andrzeja Gizy i Pawła Terefenko.

W czasie XIX Targów Książki Naukowej we Wrocławiu Wydawnictwo otrzymało nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej” za publikację wydaną dla Teatru Współczesnego w Szczecinie „Teatr Anny Augustynowicz” autorstwa prof. Roberta Cieślaka.

Wydawnictwo Naukowe US jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które integruje wydawnictwa uczelniane z całej Polski. Uczestniczy w wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez to stowarzyszenie za granicą (m.in. w Madrycie, Watykanie, Moskwie, Rzymie, Pradze, Kijowie, Wiedniu).

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz Spółki Targi Książki w Krakowie zrodziła się idea powołania Spotkań z Książką Akademicką. Gospodarzem pierwszej ich edycji (23-25 kwietnia 2008 r.) był – na wniosek Wydawnictwa Naukowego US – Uniwersytet Szczeciński. W budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej stanęły stoiska, na których swoją ofertę zaprezentowało ponad 50 wydawców. Wydawnictwo zaprosiło do udziału Książnicę Pomorską, która dodatkowo wystawiła publikacje wydawców z Pomorza Zachodniego. Spotkania z Książką Akademicką w Szczecinie były najważniejszym wydarzeniem promocyjnym i organizacyjnym WNUS w 2008 r.

W czerwcu 2013 roku Wydawnictwo było gospodarzem XIX konferencji Wydawców Publikacji Naukowych.

W październiku 2013 roku książka „Stare panny” wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze” autorstwa dr hab. Agnieszki Chlebowskiej została nagrodzona w pierwszej edycji Nagrody Naukowej im. Gerarda Labudy.

W październiku 2015 roku publikacja ”Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych” autorstwa dr Beaty Bugajskiej i dr Celiny Timoszyk-Tomczak została nagrodzona  przez redakcję magazynu  „Charaktery” za najlepszą książkę psychologiczną Nagrodą Teofrasta.

W dniach 19-22 maja 2016 r. odbyły się 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA towarzyszące 7. Warszawskim Targom Książki, największej pod względem liczby wystawców imprezie targowej w Polsce. Drugiego dnia targów odbyło się uroczyste spotkanie wydawców akademickich i naukowych połączone z ogłoszeniem wyników konkursu ACADEMIA 2016. Prestiżowe wyróżnienie rektorskie w kategorii NAGRODA REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka „Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura” pod red. Agaty Zawiszewskiej i Arlety Galant opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

W  październiku  2016 r. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymało  Nagrodę Główną Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie za publikację „Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann – Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009” w opracowaniu Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury i tłumaczeniu Marka Zybury.

W listopadzie 2016 r. odbyły się 20. POZNAŃSKIE DNI KSIĄŻKI nie tylko naukowej. Pierwszego dnia targów odbyło się uroczyste spotkanie wydawców akademickich i naukowych połączone z ogłoszeniem wyników trzech konkursów:

1) na Najlepszą Książkę Akademicką,
2) o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. księdza Edwarda Pudełki,
3) na Najlepszą Książkę Popularnonaukową.
Prestiżowe wyróżnienie za wysoki poziom edytorski w kategorii dla najlepszej książki popularnonaukowej w 2016 roku otrzymała książka Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann – Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009  w przekładzie Marka Zybury, opracowaniu i przedmowie Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

W marcu  2017 r. podczas 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej Wydawnictwo otrzymało prestiżowe wyróżnienie za formę edytorską w kategorii o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w 2017 roku za książkę Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei pod red. Jerzego Madejskiego, a także wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką w roku 2017 Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku autorstwa Małgorzaty Gwiazdowskiej.

23 marca 2018 r. podczas 22. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej Wydawnictwo otrzymało prestiżowe wyróżnienie za formę edytorską w kategorii o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w 2018 roku za publikację Demografia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku, tom II autorstwa Dariusza K. Chojeckiego, Andrzeja Gizy i Edwarda Włodarczyka.

Podczas tegorocznych ogólnopolskich 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbywają się równolegle z Warszawskimi Targami Książki (17-20 maja 2018 r.), Wydawnictwo otrzymało specjalne wyróżnienie za formę edytorską w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018. Nagrodę przyznano za opracowanie edytorskie drugiego tomu „Atlasu historycznego Pomorza Zachodniego”.

14 września 2019 r. Polskie Towarzystwo Informatyczne wyróżniło w konkursie na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 r. w kategorii publikacji naukowych książkę Karola Kuczery „Wirtualizacja organizacji”.

W XIII Konkursie na Prace Naukowe zorganizowanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kategorii monografie jednoautorskie wyróżnienie otrzymała Anna Pluta za pracę „Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu”.

22 października 2019 r. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w konkursie Książka Historyczna Roku o nagrodę im. Oskara Haleckiego. Wyróżnienie otrzymała książka wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Zygmunt Lasocki. Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej” pod red. Andrzeja Aksamitowskiego i Henryka Walczaka.

Kapituła VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej wyróżniła m.in. monografię Fuada Jomma „Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w SYRII”.

10 września 2021 r. podczas Warszawskich Targów Książki i równolegle trwających Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021 Jury wręczyło nagrody i wyróżnienia w Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021, do którego 45 wydawców zgłosiło 130 publikacji. W konkursie o Nagrodę ACADEMIA 2021 przyznano sześć wyróżnień specjalnych za opracowanie edytorskie. Jedno z nich otrzymało Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego za opracowanie edytorskie za publikację „Kronika, to jest historyja świata”.

Uczestnicząc w branżowych imprezach targowych (w Poznańskich Dniach Książki Naukowej, w Targach Książki w Krakowie i Warszawskich Targach Książki), wydawnictwo prezentuje dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozpowszechnianiu publikacji wydawnictwa służą też organizowane kiermasze „taniej książki” i spotkania autorskie.

Informacje o nowych publikacjach ukazują się w następujących czasopismach: „Przeglądzie Uniwersyteckim”, „Nowych Książkach”, „Forum Akademickim”, w prasie lokalnej, m.in. w „Kurierze Szczecińskim”, a także w wydawanej co roku „Ogólnopolskiej dysponendzie wydawnictw uczelnianych”. Nowości oraz aktualną ofertę wydawniczą czytelnicy mogą znaleźć na stronach internetowych wydawnictwa. Wydawnictwo wydaje corocznie własny katalog wydawniczy oraz inne materiały promocyjno-reklamowe.

Książki można nabywać w siedzibie Wydawnictwa Naukowego US przy ul. Mickiewicza 66 (tel. 91 444 20 06) poprzez naszą stronę http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl oraz w księgarniach w Szczecinie i na terenie całego kraju.