Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
mieści się przy ul. Adama Mickiewicza 66 w Szczecinie
(budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Pracujemy w godz. od 7.00 do 15.00

Kontakty telefoniczne:

Biuro Wydawnictwa tel. (91) 444 20 12, (91) 444 21 51
Sprzedaż i marketing  tel. (91) 444 20 06, (91) 444 20 09

Adres pocztowy:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin

Napisz do nas:
biurown@usz.edu.pl
wydawnictwo@univ.szczecin.pl