• 05 MAR 19

  Zarządzenie Rektora US Nr 8/2019

  Zarządzenie Rektora US Nr 8/2019
  z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni
  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych
  oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii
  http://monitor.usz.edu.pl/8-2019/